Google PlusFacebook
ДГ "Детелина"
Детска градина в село Драговищица

Нова, временна форма на обучение

Уважаеми родители,

Със свое решение Министерският съвет удължи срока на извънредната епидемична обстановка в страната до 31.01.2021 г. и въведе временни противоепидемични мерки за периода 27.11. - 21.12.2020 г., част от които са затваряне на детските градини и ясли и преминаването на училищата в неприсъствена форма на обучение.

Въз основа на решение № РД09 - 3464 на Министъра на образованието от 27.11.2020г. , относно осъществяване на педагогическо взаимодействие в детските градини и групите за задължително предучилищно образование в училищата от разстояние в електронна среда , чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии  -  ДГ "Детелина" продължава своята работа в електронна среда.

Изготвен е график за работата на педагогическите специалисти, свързана с комуникацията със семействата и децата; с изготвянето на предложения за примерни  дейности, които могат да бъдат реализирани от вкъщи, с изработването на материали и видеа; с оптимизиране на тематичното разпределение на образователното съдържание по направления за срока на извънредното положение , с подаване на допълнителна информация и материали в подкрепа на родителите, с осъществяване на обратна връзка от децата и семействата им.

В периода на педагогическото взаимодействие в електронна среда, на децата не се пишат отсъствия. Проследяването на постиженията от осъщественото педагогическо взаимодействие от разстояние , се извършва чрез наблюдение от страна на педагогическите специалисти и чрез обсъждане с родителите. Така, че ако имате въпроси не се колебайте да ги зададете в страниците на съответните групи. Очакваме активност и положителни емоции от Ваша страна.                                 

Директор : Румяна Аврамова

Нова, временна форма на обучение - Изображение 1