Google PlusFacebook
ДГ "Детелина"
Детска градина в село Драговищица

Мисия и визия

        Детска градина  " Детелина" - с. Драговищица е изцяло обновена и се гордее със съвременна база. В детското заведение има една яслена група за най- малките,  първа и разновъзрастова група за по- големите деца. Освен обичайната образователна програма, децата имат разнообразни занимания и по приложни изкуства, изобразително изкуство, здравословно хранене, тонцово-двигателна терапия, английски език.

                   В нашата детска градина децата научават, че светът в който доброто побеждава злото не се намира само в приказките. Ние съхраняваме тяхното любопитство и любознателност към този свят и знаем, че в детските очи има друг свят - невидим за големите. Затова развиваме изследователския им дух - да търсят, откриват, разбират........

                  В ДГ "Детелина" учим децата на добри маниери, етикет и култура на общуване. Възпитаваме отговорност, добродетели и ценностна система.

42 години създаваме традиция с любов, грижа и всеотдайност за децата.

Прекрасен, звезден екип - деца, учители, служители, родители - с очи, които виждат красотата.