Facebook
ДГ "Детелина"
Детска градина в село Драговищица

Обществен съвет

                                               

 

                            СЪСТАВ

         1.АЛЕКСАНДЪР  НЕНОВ

         2.ГРЕТА  ВЪЛКАНОВА

         3.БИЛЯНА ДОЙНОВА

         4.СТАНИСЛАВА  ПАУНОВА

         5.ПЕТЯ ЕВГЕНИЕВА