Google PlusFacebook
ДГ "Детелина"
Детска градина в село Драговищица

Седмично меню

 

Уважаеми родители,

моля, при отсъствието на децата от детска градина или при завръщането им след отсъствие, да ни уведомявате предварително на следните телефони:

                                                      Директор :    -  088 228 3793 - Аврамова

Учители на съответните групи :       Втора група  - 089 853 7232 - Василева

                                                                            088 979 1225 - Кръстева

                                                     Разновъзрастова група - 

                                                                          - 089 338 4580 - Илиева

                                                                          - 088 869 2588 - Спасова

                                                     Ясла  -          -                        Кръстанова

 Деца  с хранителни алергии:

С цел подобряване и опазване здравето на децата, както и намаляване риска от хранителни алергии и хранителна непоносимост, в изпълнение на разпоредбите на чл. 7 ал.3 на Наредба №2/2013г. и чл. 6 ал.3 на Наредба №6/2011г. на МЗ, родителите на деца с хранителни алергии или хронична непоносимост към определени храни, нуждаещи се от диетично хранене, следва да подадат заявление до директора на ДГ "Детелина"с.Драговищица, което да бъде придружено с решение на ТЕЛК или със здравен документ, издаден от комисия или специалист за съответното заболяване.

При постъпване на дете в ДГ "Детелина" със специфични хранителни нужди, в здравния картон на детето лекуващия лекар трябва да предостави информация и препоръки за адекватен диетичен режим, в зависимост от вида на заболяването.

Р.Аврамова
ДИРЕКТОР НА ДГ "Детелина"

Меню за периода :