Google PlusFacebook
ДГ "Детелина"
Детска градина в село Драговищица

Съобщения

 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

РОДИТЕЛСКИТЕ СРЕЩИ ЗА НАЧАЛОТО НА УЧЕБНАТА 2021-2022г. ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ ПО ГРАФИК КАКТО СЛЕДВА:

ЯСЛЕНА ГРУПА "ГЪБКИ" - 20.09.2021г. от 18.00ч. В ДВОРА НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА

СБОРНА ГРУПА "БЪРБОРАНИ" - 21.09.2021г. от 18.00ч. В ДВОРА НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА

ВТОРА ГРУПА "КАЛИНКА" - 23.09.2021г. от 18.00ч. В ДВОРА НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА

 

**********************************************************************************************************************************************************************

От 4.01.2021 г. учениците от първи до четвърти клас ще учат присъствено.
 
От четвърти януари отварят детските градини и ясли.
 
От четвърти януари галерии и музеи отварят при заетост на местата до 30 % от общия им капацитет, спазване на дистанция от 1,5 метра, както и задължително носене на предпазни маски. Театрите ще продължат да работят при правилата, записани в Заповед № РД-01-677 от 25.11.2020 г.

 

 

************************************************************************************************************************************************************************

Уважаеми родители,

Със свое решение Министерският съвет удължи срока на извънредната епидемична обстановка в страната до 31.01.2021 г. и въведе временни противоепидемични мерки за периода 27.11. - 21.12.2020 г., част от които са затваряне на детските градини и ясли и преминаването на училищата в неприсъствена форма на обучение.

СЛЕДЕТЕ САЙТА НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ. ПРИ НЕОБХОДИМОСТ ОТ ВРЪЗКА С ДИРЕКТОРА НА ДГ „Детелина“ МОЖЕ ДА СЕ СВЪРЖЕТЕ НА ТЕЛЕФОН 0882283793

 

Изготвен е график за работата на педагогическите специалисти, свързана с комуникацията със семействата и децата; с изготвянето на предложения за примерни  дейности, които могат да бъдат реализирани от вкъщи, с изработването и предлагането на съответните материали и видеа;

В периода на педагогическото взаимодействие в електронна среда, на децата не се пишат отсъствия. Проследяването на постиженията от осъщественото педагогическо взаимодействие от разстояние , се извършва чрез наблюдение от страна на педагогическите специалисти и чрез обсъждане с родителите. Така, че ако имате въпроси не се колебайте да ги зададете в страниците на съответните групи. Очакваме активност и положителни емоции от Ваша страна.

 

 

****************************************************************************************************************************

ГРАФИК на родителските срещи:

1* Яслена група  - до 3г. - на 28.09.2020г.

2* Първа възрастова група - 3/4г. - на 29.09.2020г.

3* Разновъзрастова група - 4/7г. - на 30.09.2020г.

Очакваме Ви в 18,00ч. в двора на Детската градина. При невъзможност да присъствате , молим уведомете ръководителите на групите.

 


Правила и прием на деца в условия на Covid-19

01.09.2020г.

 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

  

Предвид извънредната епидемична обстановка, Ви информираме за Вашите задължения при посещение на ДГ „Детелина”:

 

  1. Посещението на децата в детската градина в периода на извънредна епидемична обстановка става след декларирано информирано съгласие, изразено от законните представители на децата.
  2. Ежедневно трябва да информирате учителите в групата за присъствието и продължителността на дневния престой на детето Ви.
  3. Не се допуска водене на детето в детската градина , когато забележите признаци на заболяване.
  4. Преди идване на детето в детската градина ежедевно измервайте температурата му и при стойност над 37,3 градуса, не го водете.
  5. Спазвайте необходимата дистанция при водене на детето Ви в детската градина с другите семейства (2 метра отстояние).
  6. Организирайте незабавното взeмане на детето от детската градина в случаите, когато бъдете уведомени от медицинското лице, че то проявява признаци на заболяване.
  7. Придружавайте детето си до детското заведение, без да влизате в сградата.
  8. Осигурете два броя маски, в случай че носенето им е по препоръка на личен лекар.
  9. Осигурете плик, в който да се поставят обувките след събуване , както и плик за пантофите, които се почистват всеки ден у дома след престоя в детската градина

10.Осигурете мокри кърпички на алкохолна основа и еднократни хартиени за ръце.

11.За Вашата безопасност след вземане на детето веднага напуснете двора на детското заведение без да ползвате уреди, пейки и катерушки.

Разчитаме на вашата отговорност и съпричастност при изпълняване на наложените противоепидемични мерки!!!

      От ръководството