Facebook
ДГ "Детелина"
Детска градина в село Драговищица

Съобщения

ГРАФИК на родителските срещи:

1* Яслена група  - до 3г. - на 28.09.2020г.

2* Първа възрастова група - 3/4г. - на 29.09.2020г.

3* Разновъзрастова група - 4/7г. - на 30.09.2020г.

Очакваме Ви в 18,00ч. в двора на Детската градина. При невъзможност да присъствате , молим уведомете ръководителите на групите.

 


Правила и прием на деца в условия на Covid-19

01.09.2020г.

 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

  

Предвид извънредната епидемична обстановка, Ви информираме за Вашите задължения при посещение на ДГ „Детелина”:

 

  1. Посещението на децата в детската градина в периода на извънредна епидемична обстановка става след декларирано информирано съгласие, изразено от законните представители на децата.
  2. Ежедневно трябва да информирате учителите в групата за присъствието и продължителността на дневния престой на детето Ви.
  3. Не се допуска водене на детето в детската градина , когато забележите признаци на заболяване.
  4. Преди идване на детето в детската градина ежедевно измервайте температурата му и при стойност над 37,3 градуса, не го водете.
  5. Спазвайте необходимата дистанция при водене на детето Ви в детската градина с другите семейства (2 метра отстояние).
  6. Организирайте незабавното взeмане на детето от детската градина в случаите, когато бъдете уведомени от медицинското лице, че то проявява признаци на заболяване.
  7. Придружавайте детето си до детското заведение, без да влизате в сградата.
  8. Осигурете два броя маски, в случай че носенето им е по препоръка на личен лекар.
  9. Осигурете плик, в който да се поставят обувките след събуване , както и плик за пантофите, които се почистват всеки ден у дома след престоя в детската градина

10.Осигурете мокри кърпички на алкохолна основа и еднократни хартиени за ръце.

11.За Вашата безопасност след вземане на детето веднага напуснете двора на детското заведение без да ползвате уреди, пейки и катерушки.

Разчитаме на вашата отговорност и съпричастност при изпълняване на наложените противоепидемични мерки!!!

      От ръководството