Google PlusFacebook
ДГ "Детелина"
Детска градина в село Драговищица
16 ноември - Международен ден на толерантността
Толерантност означава уважение, приемане и разбиране на боготото многообразие от култури в нашия свят.
Толерантност - това е приятелство.
Толерантност - това е милосърдие.
Толерантност - това е добродушие.
Толерантност - това е търпение.
Толерантност - това е състрадание.
Тези послания изпратихме на децата по света с балони, а на нашите приятели от детската градина изплетохме разноцветни гривнички на толерантността.
Толерантност - това е добродетел, която прави възможно достигането на мира и способства за замяната на културата на войната с културата на мира.